Cơm Gà Quay

58,000
Buy

Cơm Gà Hải Nam

65,000
Buy

Cơm Gà Xá Xíu

70,000
Buy

Cơm Dù Gà Quay Gốc Từ

110,000
Buy

Cơm Dù Gà Luộc Gốc Từ

125,000
Buy

Nửa Con Gà Quay

195,000
Buy

Nửa Con Gà Luộc

220,000
Buy

Nguyên Con Gà Quay

375,000
Buy

Nước Con Gà Luộc

420,000
Buy

Cơm Phần Cánh Gà Chiên Sambal

68,000
Buy

Cơm Phần Gà Quay

70,000
Buy

Cơm Phần Gà Chiên Sốt Sambal

70,000
Buy

Cơm Phần Gà Luộc

80,000
Buy

Com Phan Xá Xíu

90,000
Buy

Cơm Phần Mực Nướng Sambal

150,000
Buy

Mực Nướng Sốt Sambal

120,000
Buy

Mực Nướng Sốt Tiêu Đen

120,000
Buy

Cá Đuối Nướng Sốt Sambal

190,000
Buy

Tôm Nướng Sốt Sambal

200,000
Buy

Tôm Nướng Sốt Tiêu Đen

200,000
Buy

Cơm Chiên Cá Muối Thịt Gà / Thịt Heo

100,000
Buy

Cơm Chiên Thịt Của

120,000
Buy

Rau Muống Xào Tương Malai

100,000
Buy

Giá Đỗ Xào Cà Muối

100,000
Buy

Đậu Hũ Trứng

30,000
Buy

Cả Thìa Xào

30,000
Buy

Giá Xào

30,000
Buy

Du Gia Chiến

45,000
Buy

Cánh Gà Chiên

70,000
Buy

Xá Xíu

90,000
Buy

Otak Otak

15,000
Buy

Cơm Gà

15,000
Buy

Cơm Trắng

10,000
Buy